ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

          คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ร่วมมือด้านวิชาการ ในโครงการความร่วมมือผลิตบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและงานด้านสตูดิโอ” "Memorandum of Understanding on Train the Trainers” โดยมี ผศ. ดร.ทัณฑกานต์  ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ และ บาทหลวงมานะชัย  ธาราชัย อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ลงนามความร่วมมือระหว่างกัน โดยภายในพิธีลงนามความร่วมมือ มีอาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu