คณะศิลปศาสตร์ ชวนอบรมภาษาอังกฤษ “เก่งอังกฤษได้แน่..แค่รู้หลักไวยากรณ์”

คณะศิลปศาสตร์ ชวนอบรมภาษาอังกฤษ “เก่งอังกฤษได้แน่..แค่รู้หลักไวยากรณ์”

           คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมหลักสูตรไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 “เก่งอังกฤษได้แน่..แค่รู้หลักไวยากรณ์” เป็นหลักสูตรเร่งรัดเหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมปูพื้นฐานไวยากรณ์ สอนสนุก เข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ใน reading part เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบ

           เรียนทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.00 น. จำนวน 6 ครั้ง เริ่มเรียน 17 ตุลาคม 2560 ค่าเรียนเพียง 1,000 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 108

dpu