วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

          วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี  และ ศ.ดร.บุญเสริม  วีสกุล  อธิการบดีกิตติคุณ พร้อมด้วย อาจารย์วรพงษ์  เดชะศาศวัต  รองอธิการบดีสายงานวิทยาลัยจีน มากล่าวโอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่

           จากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้นำนักศึกษาใหม่ทุกคนกล่าวปฏิญาณตน พร้อมกับพิธีไหว้ครู โดยนักศึกษาใหม่ได้มอบมาลัยให้แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ซึ่งบรรยากาศ เป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ