คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ จัดเสวนา “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย” ผลักดันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ จัดเสวนา “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย”   ผลักดันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

            คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน เสวนาวิชาการ หัวข้อ “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสียเพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะด้านการสอบสวนมากยิ่งขึ้น  ร่วมเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพัทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย

 

สอบสวนคดีอาญา ใครได้ใครเสีย