คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเสวนา “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย”

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเสวนา “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย”

                คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน เสวนาวิชาการ หัวข้อ “สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะด้านการสอบสวนมากยิ่งขึ้น  ร่วมเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ โดยจะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพัทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 283 , 308

เสวนา