ศูนย์วัฒนธรรม จัดแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๗ ภายใต้หัวข้อ “พระสถิตในดวงใจทั่วหล้า”

          ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยกับจัดการแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๗ ภายใต้หัวข้อ “พระสถิตในดวงใจทั่วหล้า” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในพิธี โดยมีการประกวดแข่งขันประชันกลอนสดและบทร้อยกรอง ประเภทนักเรียน และ ประเภทประชาชนทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpudpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu