วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ จัดเสวนาหัวข้อ “การขยายศักยภาพของธุรกิจ Wellness เพื่อประเทศไทย 4.0”

          วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “การขยายศักยภาพของธุรกิจ Wellness เพื่อประเทศไทย 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดงาน จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ “สถานการณ์ Global Wellness Industry พร้อมสถานการณ์ในประเทศไทย และความสำคัญของ Wellness Center” โดย คุณจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ต่อด้วยการอภิปราย เรื่อง “การลงทุน Wellness Center ในสถานการณ์ประเทศไทย 4.0 และการจำแนกประเภทของ Wellness Center”  และ หัวข้อ ความพร้อมด้านบุคลากรและสถานที่ในการพัฒนาสู่ Wellness Center” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องพินนาเคิล ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 259, 458

กำหนดการ >> คลิกที่นี่