ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

          ขอแสดงความยินดีกับ นายรัชตะ อธิคมเสรณี  นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษานพรัตน์ทองคำ DPU ประจำปี 2558  ที่ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)  ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น กทม. 

dpu

dpu