ประกาศรายชื่อ นักศึกษา (ชั้นปี2-ชั้นปีที่ 4) ที่กู้ กยศ.หรือ กรอ. ปี 2560 ได้

ประกาศรายชื่อ นักศึกษา (ชั้นปี2-ชั้นปีที่ 4) ที่กู้ กยศ.หรือ กรอ. ปี 2560 ได้ และวันกำหนดส่งใบค่าเทอม ติดต่อที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2(สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.dpu.ac.th/fund เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษา (เก่า) ที่กู้ กยศ. / กรอ. ปี 60 ได้)

นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อฝ่ายทุนการศึกษาก่อน  วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นี้เท่านั้น 

 

ประกาศรายชื่อ นศ.กู้ กยศ./กรอ.