CITE ร่วมกับ Mono Group จัดโครงการ Zeed Young Partnership Technology

           วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ Mono Group จัดโครงการ Zeed Young Partnership Technology ชวนนักศึกษารุ่นใหม่ ไอเดียเจ๋ง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมซอฟแวร์, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการเพื่อนำเสนอไอเดียใหม่ๆ สุดล้ำ เพื่อรับทุนการสนับสนุน สมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้ และพบกันวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สมัครและคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> ที่นี่ 

dpu