DPU จับมือ ไอคอม เทค มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี

           วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ บริษัท ไอคอม เทค จำกัด ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณริกส์ เซียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอม เทค จำกัด จรดปากกาลงนามความร่วมมือ

           โดยมี รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซต์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์เทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร และ คุณจามร วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอคอม เทค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการลงนามในครั้งนี้ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การทำวิจัย รวมถึงการจัดหลักสูตรการอบรมด้านเทคโนโลยีร่วมกันในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

โดย PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ