DPU จับมือ DEPA จัดค่าย “Startup Boot Camp” สนับสนุนเยาวชนปั้นไอเดียธุรกิจยุคดิจิทัล

           ประกาศผลกันเป็นที่เรียบร้อยกับโครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “Startup Boot Camp” ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดขึ้นเพื่อสานฝันปั้นไอเดียให้เยาวชนที่มีไอเดียธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ “Startup Boot Camp” ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท พร้อมสนับสนุนและผลักดันเยาวชนให้เริ่มต้นสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

            ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะของสถาบันการศึกษาต้องสนับสนุนนโยบายภาครัฐบาล ในการสร้าง Startup ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล จึงได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดขึ้น จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนคิดไอเดียธุรกิจ พร้อมสานฝันในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเป็นจริงได้

            “โครงการ Startup Boot Camp เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นใน 3 วัน เพื่อผลักดัน สนับสนุนเยาวชนที่มีฝันอยากทำธุรกิจได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Startup ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด แผนการเงิน การทำโฆษณาออนไลน์ ฯลฯ พร้อมกับจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ใน ห้องเรียน Makerspace เพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ลองสร้าง prototype หรือแบบจำลองของสินค้าและบริการให้เกิดขึ้นจริง

            โดยตลอดระยะเวลาการอบรมเราจะเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาติวเข้มให้ความรู้ คำแนะนำพร้อมแนวคิดในการต่อยอดการทำธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับน้องๆ ทั้ง 6 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 51 ทีมทั่วประเทศ”

            ผลปรากฎว่า ทีม Exit นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 จากหลายโรงเรียน คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 100,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Take it Easy นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จากโรงเรียนกว่างเจ้า ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีม Ureula นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และ รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมเทรดเฉดสี นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 จากหลายโรงเรียน ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

            “เค” นายพุฒิพงษ์ ศิรประภาพงศ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ตัวแทนจากทีมผู้ชนะเลิศ จากทีม Exit  เล่าว่า ทีมของพวกเราเกิดจากการรวมตัวกันจากหลายโรงเรียน พวกเรามีความสนใจที่เหมือนกันคือ อยากทำ Startup อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง

            “พวกเราเลือกทำแอปพลิเคชันพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล เพราะปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยหรือธุรกิจที่จะมารองรับกลุ่มนี้น้อยมาก แอปพลิเคชันนี้จะช่วยตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนที่ทำงานประจำไม่สามารถพาผู้สูงอายุไปหาหมอตามนัดได้ ซึ่งเราหวังว่าเราแอปพลิเคชันของเราจะตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้   

            ซึ่งโครงการนี้สามารถทำให้พวกเราได้เรียนรู้การทำแผนธุรกิจ ได้แนวคิด ได้วิเคราะอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จุดไหนที่ธุรกิจเราบกพร่องเราก็ปรับและแก้ไขให้ดีขึ้น และยังได้รับคำแนะนำจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญหลายๆ ท่าน หลังจากนี้พวกเราจะลุยทำธุรกิจที่เราคิดไว้ให้เกิดขึ้นจริง ไม่แน่พวกเราอาจจะเป็นนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านก็ได้”  

            ด้าน “โบว์” นางสาวกมลวรรณ  พุ่มแฟง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกว่างเจ้า ตัวแทนจากทีม Take it Easy เล่าว่า พวกเราไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดีใจและตื้นเต้นมาก เพราะการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ พวกเราตั้งใจและทำอย่างจริงจัง สร้างไอเดีย ช่วยกันคิด วางแผนธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของพวกเราเป็นรูปธรรมมากที่สุด

            “นอกจากความรู้ได้ที่รับจากวิทยากรที่สอนพวกเรา และคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำแล้ว พวกเรายังได้เพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนไอเดียด้านธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้และพัฒนาธุรกิจของเราได้ การสร้างสรรค์ไอเดียด้านธุรกิจนั้น ไม่จำกัดเพศหรือวัย เริ่มต้นก่อน ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จก่อนคนอื่นๆ”

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

 

startup boot camp

โดย PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ