งานดี!! จนต้องวาร์ปแล้ววาร์ปอีก เฟรชชี่หนุ่ม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

หลังจากที่พาไปเปิดวาร์ปน้องๆ เฟรชชี่สาวๆ กันแล้ว เรามาเปิดวาร์ปเฟรชชี่หนุ่มๆ กันบ้างค่ะ งานดีจนต้องวาร์ปแล้ววาร์ปอีก  ไปชมกันเลย......

dpu
 

  • “ฟลุ๊ค” คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์    >  IG : fluke_ksn

dpu

 

  • “ไอซ์” คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์  >  IG : icepanin

dpu

 

  • “กัปตัน” วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  >  IG : capitaine_monich

dpu

 

  • “เปา”  สื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์   >  IG : aungpao_chananyu

dpu

 

  • “เข้ม” ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์   >  IG : hassawee_55

dpu

 

  • “เจ็ท” ธุรกิจการบิน  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

dpu

 

  • “แนว” ธุรการบิน  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  >  IG : naew13

dpu

 

  • “เติ้ล” วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  >  IG : tlekiti

dpu

 

  • “เอ็ม” สาขาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

dpu

 

  • “มิค” สาขาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  >  IG:mix.xes

dpu

 

โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ