ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)

          มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ http://www.dpu.ac.th/chinese/ สอบถามโทร. 0-2954-7300 ต่อ 899

dpu