ปลื้มปิติและอบอุ่น กับงาน “สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 60”

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน “สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 60” และพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 65 โรงเรียน 19 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ และ 19 โรงเรียนน้อง-จีน โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ คณะผู้บริหาร อาจารย์และผู้แทนจากโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยในหัวข้อ “ศิษย์เราเล่าให้ฟัง” โดยมีศิษย์เก่ารุ่นพี่จากโรงเรียนต่างๆ ที่เคยได้ทุนการศึกษาจาก DPU ที่มาเล่าประสบการณ์และแนวทางที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ปิดท้ายด้วยการแสดงจากนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง และทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและความอบอุ่น เห็นถึงความรักและความผูกพันธ์ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ที่รัก 

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

โดย PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ