ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน 100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย และงานสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 49 ปี

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน 100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย และงานสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 49 ปี โดยในช่วงเช้า ทายาทและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีสักการะพระสิทธิธาดา และพิธีสงฆ์

            จากนั้นเป็นพิธีวางพาลาอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์สนั่น  เกตุทัต และ อาจารย์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีทายาทผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ทายาทปรีดี – พูนศุข พนมยงค์ สภามหาวิทยาลัยและกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณะผู้บริหาร สโมสรอาจารย์และพนักงาน สมาคมนักศึกษาเก่า และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

            ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาหัวข้อ “100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย” โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวรายงาน ต่อด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงานเสวนา จากนั้น ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ที่มาเสวนาในหัวข้อดังกล่าว โดยภายในงานเสวนามีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 240 คน ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu