DPU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 60 (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 60 (ภาคพิเศษ)  กับ 7 หลักสูตรคุณภาพ รองรับอนาคต Thailand 4.0 หลักสูตรเอื้อประโยชน์และเหมาะสำหรับผู้ทำงาน สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 235, 595, 505

#DPU #StartupUniversity

dpu