คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในงานแสดงภาพถ่ายนานาชาติ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในงานแสดงภาพถ่ายนานาชาติ

"รัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" 

* หมดเขตส่งภาพ 24 มกราคม 2560
   รายละเอียดตามด้านล่าง