DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ Mr.Jacky ong  CEO of JBN GLOBAL พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการลงนามครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขยายเครือข่าย และสร้างความร่วมมือในการทำประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ แคมโบเดีย ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้ 

 

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

 

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

 

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

 

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

 

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

 

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

 

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

 

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

 

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

 

DPU ร่วมกับ JBN GLOBAL ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ขยายเครือข่ายนานาชาติ

 

โดย : PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ