ปั๊ว ปัง อลังการ แฟชั่นโชว์"NINE OF WANDS"

          ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดงาน "NINE OF WANDS" การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดแสดงโชว์ผลงานการออกแบบแฟชั่นที่ใช้ผ้าขาวม้าทอมือมาสร้างสรรค์เป็นงานแฟชั่นดีไซน์เก๋ไก๋ ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างน่าทึ่ง จัดขึ้นที่ The Street Ratchada เมื่อเร็วๆนี้

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS

NINE OF WANDS