นศ.CIBA เจ๋ง คว้าเงินรางวัลประกวดเทรดหุ้นออนไลน์

HERO Stock Learning at DPU

            ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ "HERO Stock Learning at DPU"การแข่งขันเทรดหุ้นจำลองผ่านระบบซื้อขายบนราคาตลาดจริง ผ่านแอปพลิเคชัน Finansia HERO  รับทุนจาก บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) ผลปรากฎว่า

            ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจัตุรงค์ ชูศิลป์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ)

            รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายจารุวัตร วีรฐิตินันท์ นักศึกษา หลักสูตรการเงินเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

            ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได่แก่ น.ส.กุลสตรี จันทร์เพ็ญสุริยา นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี

โดยได้รับเกียรติจาก คุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS มอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะในโครงการ