สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “สงกรานต์ 2019” สืบสานวัฒนธรรมไทย

 

            สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงานสงกรานต์ 2019 สืบสานวัฒนธรรมไทยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562  โดยในช่วงเช้า เวลา 07.30 น. จะมีการทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลาธรรมธัช

            จากนั้นช่วงบ่ายพบกับการบรรเลงดนตรีไทย และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ต่อด้วยการประกวดนางสงกรานต์ และนางสงกรานต์นานาชาติ พร้อมชมการแสดงรำถวายพระพรชุด ทศมราชาศิรวาท การแสดงชุดระบำแม่โพสพ การแสดงนาฏศิลป์ชุด ฟ้อนเงี้ยว และการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ ที่บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu