ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

dpu

            วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) และ ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น  จัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ " Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society " เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผลักดันและพัฒนางานวิจัยให้ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ

            โดยงานประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยนักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้หรือส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dpu.ac.th/conference/index.html สอบถามรายละเอียดโทร 0-2954-7300 ต่อ 128, 152

          dpu