นศ.รปศ.ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 62

รณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 62

นศ.รปศ.ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 62

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทยด้วยการออกไปเลือกตั้ง

รณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 62

รณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 62

รณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 62