DPU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 กับหลักสูตรที่สร้างความเป็นผู้ประกอบการและตอบโจทย์โลกอนาคต

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กับหลักสูตรที่สร้างความเป็นผู้ประกอบการ ตอกย้ำคุณภาพการเรียนการสอนที่พัฒนาไม่หยุดยั้งกับ 5 วิทยาลัย และ 6 คณะที่ตอบโจทย์ยุคศตวรรษที่ 21 สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้ ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามรายละเอียดโทร.0-2954-7300 ต่อ 111

dpu