คณะนิเทศฯ ขอเชิญชวนทุกท่านชมละครเวทีฟรี โครงการเทศกาลละครเวทีศิลปนิพนธ์ 2561

คณะนิเทศฯ ขอเชิญชวนทุกท่านชมละครเวทีฟรี โครงการเทศกาลละครเวทีศิลปนิพนธ์ 2561

          หลักสูตรสื่อสารการแสดงดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการเทศกาลละครเวทีศิลปนิพนธ์ 2561  เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ในสาขาที่ตนเองถนัด ได้แก่ สาขาการกำกับการแสดง สาขาการแสดง สาขากำกับศิลป์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย และสาขาเขียนบท เพื่อนำผลงานออกสู่สายตาสาธารณะชน ทั้งยังสามารถนำความรู้ภายในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง จัดขึ้นในช่วง วันที่ 21มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 เมษายน2562 ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอผลงานจัดแสดง ณ โรงละคร อาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมได้ฟรี สำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณผึ้ง โทร. 0910053703

โดยมีตารางการแสดงดังนี้

                                                                  

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
การนำเสนอการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3 เรื่อง ได้แก่ ชิงนาง,ดอกไม้ของมิสสิทแฮริส และยัญบูชา (เป็นการนำเสนอวิธีการออกแบบและการโชว์เดินแบบตัวละครจากเรื่อง)

เทศกาลละครเวทีศิลปนิพนธ์ 2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.
การนำเสนอการเขียนบทละครเวที 3 เรื่องได้แก่ เกมส์ชีวิต,วังวน และห้องสนิม(การนำเสนอเป็นอ่านบทบะคร)

เทศกาลละครเวทีศิลปนิพนธ์ 2561

 

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 โดยจัดแสดง 2 รอบ คือ เวลา 13.00 น. และ18.00 น.
ชมละครเวทีเรื่อง The Justice  “คำพิพากษา” ชมฟรี (เวลาในการชมประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

เทศกาลละครเวทีศิลปนิพนธ์ 2561

 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 โดยจัดแสดง 2 รอบ คือ เวลา 13.00 น. และ18.00 น.
ชมละครเวทีคอมเมดี้ เรื่อง “จ่ายไม่ไหวก็ไม่จ่าย” แปลและดัดแปลงจากบทละครเวทีเรื่อง Can't Pay Won’t Pay ของ Dano Fo นักเขียนรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรมชาวอิตาเลียน ชมฟรี (เวลาในการชมประมาณ 2 ชั่วโมง)

เทศกาลละครเวทีศิลปนิพนธ์ 2561