เริ่มแล้ว!!! งาน Art & Design Week ครั้งที่3

Art & Design Week ครั้งที่8

          เริ่มแล้ว!!! งาน Art & Design Week ครั้งที่3 จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยในปีนี้เปิดด้วยแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจากเครือข่ายแฟชั่น FVT จากนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และจากมหาวิทยาลัยสือเจี้ยน ไต้หวัน พร้อมด้วยนางแบบจากเวที Thai Supermodel ช่อง 7HD มาร่วมเดิน ซึ่งในปีนี้มี Theme หลักที่มีชื่อว่า Reflections of Asia in Art and Design โดยสัปดาห์งานศิลปะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11 - 16 มีนาคม 2562 บริเวณอาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8

Art & Design Week ครั้งที่8