DPU ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังบรรยาย สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย

       สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.  ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

การแต่งกาย เข้าร่วมฟังบรรยาย ดังนี้
บุคลากร : แต่งกายด้วยชุดสูท กระโปรง/กางเกง สีดำ หรือชุดสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มเส้น 
นักศึกษา : แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย