นศ.แฟชั่น คว้ารางวัลชนะเลิศ Design Construction แฟชั่นโชว์ FVT ครั้งที่ 8

แฟชั่นโชว์ FVT

          ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ งาน FASHION V TOGETHER THE STUDENT FASHION SHOWCASE (FVT8TH) INFINITE INNOVATION ผลงานการออกแบบโดยนักศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 เพื่อแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณชน โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          นอกจากนี้นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังคว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Design Construction จากงานแฟชั่นโชว์ FVT ครั้งนี้กลับมาอีกด้วย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ Zpell @ Future Park รังสิต เมื่อวันเสาร์ที่9มีนาคมผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาคนเก่งด้วยนะคะ

แฟชั่นโชว์ FVT

แฟชั่นโชว์ FVT

แฟชั่นโชว์ FVT

FVT8TH

แฟชั่นโชว์ FVT

FVT8TH

แฟชั่นโชว์ FVT

FVT8TH

 

FVT8TH

แฟชั่นโชว์ FVT