ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่านิเทศฯ คว้ารางวัลอิศรา อมันตกุล ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

รางวัลอิศรา อมันตกุล

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่านิเทศฯ คว้ารางวัลอิศรา อมันตกุล ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

                มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ พี่เกื้อ ปัญญาพัฒน์ เข็มราช ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2561 โดยผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ “ล็อกคาโรงพัก” ได้รับโล่และเงินรางวัลจำนวนเงิน 100,000 บาท

รางวัลอิศรา อมันตกุล