นศ.CIBA คว้ารางวัลที่ 2 โครงการ Startupper by Total Oil (Thailand)

Startupper by Total Oil (Thailand)

นศ.CIBA คว้ารางวัลที่ 2 โครงการ Startupper by Total Oil (Thailand)

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอแสดงความยินดี กับน้องรีน นิศรีน ศรีสุพลี นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ เจ้าของ Startup Project “CoachME” คว้ารางวัลที่ 2 ของประเทศไทย ในโครงการ Startupper by Total Oil (Thailand) ซึ่งเป็นการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี จัดแข่งมาแล้ว 60 ประเทศทั่วโลก