CADT DPU จัดโครงการ YOUTH FLYING CLUB สานฝันเยาวชนคนการบิน

YOUTH FLYING CLUB

CADT DPU จัดโครงการ YOUTH FLYING CLUB สานฝันเยาวชนคนการบิน

          ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ โครงการ YOUTH FLYING CLUB คลับเยาวชนคนการบิน จัดโดยวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โครงการสำหรับน้องๆ อายุ 13-18 ปีที่ชื่นชอบและสนใจอาชีพด้านการบิน จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการบินเบื้องต้น พร้อมพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มด้านการออกแบบอากาศยานเบื้องต้นให้แก่น้องๆ เยาวชน เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนการศึกษาในอนาคต พร้อมร่วมสนุกไปกับกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จัดขึ้น ณ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB

 YOUTH FLYING CLUB