นิติฯ DPU จัดค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 7 ปลูกฝังเยาวชนสร้างองค์ความรู้ทาง กม.

นิติฯ DPU จัดค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 7 ปลูกฝังเยาวชนสร้างองค์ความรู้ทาง กม.

            คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 7 พร้อมปลูกฝังเยาวชนเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้ตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้กฎหมาย และเพื่อเป็นการป้องกัน ระวังตนเอง ที่จะกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุจูงใจให้เยาวชนกระทำความผิดง่ายขึ้น

            นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว สำหรับการจัดค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ โดยในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน จาก 44 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากจะได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรับผิดทางกฎหมายที่ควรระวังสำหรับเยาวชน” โดย ผศ.สุรัชดาพรร ทองสุข คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วน้องๆจะได้สนุกกับกิจกรรมพี่สอนน้อง “กว่าจะเป็นเด็กนิติ” โดยพี่ๆ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

          เสริมประสบการณ์ตรงด้วยศึกษาดูงานศาลอาญา พร้อมสนุกไปกับศึกษากระบวนวิธีพิจารณาในศาล โดยสถานการณ์สมมุติ (ศาลจำลอง) และกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน Walk Rally สุดมันส์ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันงานนี้เรียกได้ว่าน้องๆ จะได้ทั้งองค์ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ได้เพื่อนใหม่และสนุกกับกิจกรรมแบบจัดเต็ม  จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU

ค่ายเยาวชนกฎหมาย DPU