ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน DPU ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติ

DPU

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน DPU ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติ

            สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วยนักศึกษากว่า 200 คน ร่วมทำกิจกรรม อาสาปันกันปลูก โครงการจิตอาสาทำความดี ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ไว้ในทุกๆ ด้าน ทั้งป่าชายเลน ยังเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำเศรษฐกิจนานาชนิด หากสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่ม และที่สำคัญ ป่าชายเลนยังช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน รักษาสมดุลแห่งชายฝั่งและบริเวณใกล้เคียง เป็นทั้งแหล่งศึกษาธรรมชาติ จัดขึ้น ณ ป่าชายเลนปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU