คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กสทช. เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 5

 คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กสทช. เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 5

            ประตูสู่การเป็นผู้ประกาศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กสทช.  เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 5 ทั้งระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง   พบกับวิทยากรมืออาชีพจากสื่อแถวหน้า อาทิ คุณภาคภูมิ พันธุ์สถิย์ , คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย , ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง และคณาจารย์ด้านสื่อสารมวลชน 

  •    ระดับต้น อบรมวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ค่าสมัคร 3,000 บาท
  •    ระดับกลาง  อบรมวันที่ 14-17 มีนาคม 2562 ค่าสมัคร 3,500 บาท
  •    ระดับสูง อบรมวันที่ 21-23 มีนาคม 2562  ค่าสมัคร 4,500 บาท 

            พิเศษ!! สมัครครบทั้ง 3 หลักสูตร จ่ายเพียง 10,000 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-954-7300 ต่อ 300, 301 หรือ ID Line: @nitadetraining

           dpu