สุดยอด! ผลงานวิชาการของ DPU ถูกอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก ติดอันดับ 1 ของประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7

สุดยอด! ผลงานวิชาการของ DPU ถูกอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก ติดอันดับ 1 ของประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 7 ครั้งติดต่อกัน

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขึ้นอันดับ 1 “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS” จากผลการจัดอันดับ  WEBOMETRICS RANKING  OF WORLD UNIVERSITIES ทางเว็บไซต์ http://webometrics.info/en/transparent ซึ่งเป็นการจัดอันดับการอ้างอิงผลงานวิชาการใน Google Scholar ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครองแชมป์อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชน ติดต่อกัน 7 ครั้ง โดยมีจำนวนการถูกอ้างอิงทั้งหมด 8,621 ครั้ง

          dpu

          ทั้งนี้การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งรูปแบบและเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ ผลงาน และกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอก จากผลการจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้ ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง