นิเทศศาสตร์ ร่วมกับทีมพากษ์อินทรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพากย์และการใช้เสียง" รุ่นที่ 1

          คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ทีมพากย์อินทรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพากย์และการใช้เสียง" รุ่นที่ 1 อบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม 40 ชั่วโมง พร้อมฝึกพากย์เสียงกับนักพากย์มืออาชีพ โดยค้นหาเอกลักษณ์ของเสียงตัวเอง เรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นนักพากย์มืออาชีพ โดยเริ่มอบรมวันที่ 9, 10, 16, 23, 24 กุมพาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-17.00 น. สถานที่อบรม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ค่าสมัครท่านละ 8,000 บาท (มาเป็นคู่ลดทันทีท่านละ 500 บาท) ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือโทร. 087-087-5599 และ 02-594-7300 ต่อ dpu300, 301