ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คว้ารางวัล “ประชาบดี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัลรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2561

          dpu

 

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จากรายการพลเมือง D โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรทัศน์รัฐสภา และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย คว้ารางวัล “ประชาบดี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัลรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2561 ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยได้เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา