CIBA DPU ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6

CIBA DPU

CIBA DPU ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6

            วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนสายวิชาชีพบัญชี ระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร พร้อมทุนการศึกษากว่า 80,000 บาท

            กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านบัญชี ผ่านการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานประสบการณ์ในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดทักษะความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ในการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันใน วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

           ผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 18 มกราคม 2562 กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมการบัญชี http://ciba.dpu.ac.th หรือที่ https://goo.gl/wtzeRP สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.0-2954-7300 ต่อ 419 Line:@dpuciba