ศิลปกรรมฯ ชวน นศ.ส่งผลงานร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ห้างขายยาตราใบห่อชนิดแคปซูล

DPU

คณะศิลปกรรมฯ ชวน นศ.ส่งผลงานร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ห้างขายยาตราใบห่อชนิดแคปซูล 

         ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานร่วมประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ห้างขายยาตราใบห่อชนิดแคปซูล ภายใต้แนวคิด “ห้างขายยาตราใบห่อสมุนไพรกลางใจบ้าน”  สร้างผลงานสร้างสรรค์ใช้งานได้จริงเพื่อนำมาพัฒนาออกสู่ตลาดในอนาคต  โดยผู้เข้าประกวดต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ยาขม ยาตราใบแก้ว และยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล โดยวิธีการ Redesign  และใช้ กระดาษ เป็นวัสดุในการออกแบบ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 35,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 หรือ ส่งผลงานทางอีเมลที่ Finearts.admin@dpu.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 680