นศ.CIBA คว้ารางวัล Excellent Award การประกวดธุรกิจ Startup สสอท.

DPU

นศ.CIBA คว้ารางวัล Excellent Award การประกวดธุรกิจ Startup สสอท.

                ขอแสดงความยินดีกับทีม Dog Dag  นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คว้ารางวัล Excellent Award การประกวดธุรกิจ Startup สสอท. ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “Startup Unlimited” จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ไสวสุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

DPU

DPU