DPU ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ชวนผู้สนใจร่วมงาน DPU Job fair 2018

          สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ กรมการจัดหางาน และ JOBBKK เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า DPU และผู้ที่สนใจร่วมงาน  DPU Job fair 2018 "Drive Your Career Drive Your Success Digital 4.0" ภายในงานพบกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การสมัครงานผ่าน QR Code การฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ ได้แก่ การเพ้นท์กระเป๋าผ้าดิบ และ กระเป๋าผ้าดิบแฟนซี พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผู้สนใจสมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Code 

dpu