ขอแสดงความยินดีกับ เควิน อภิสิทธินันท์ ดาโสม คว้ามง Mister Supranational Thailand 2018

Mister Supranational Thailand 2018

ขอแสดงความยินดีกับ เควิน อภิสิทธินันท์ ดาโสม คว้ามง Mister Supranational Thailand 2018               

      ขอแสดงความยินดีกับ เควิน อภิสิทธินันท์ ดาโสม นักศึกษาปริญญาโท MBA หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  หนุ่มนักบาสมืออาชีพ คว้าตำแหน่งสุดยอดหนุ่มหล่อนายแบบเวที Mister Supranational Thailand 2018 และจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมประกวด Mister Supranational 2018 ที่ประเทศโปแลนด์ ปลายปีนี้

 

Mister Supranational Thailand 2018

Mister Supranational Thailand 2018

DPU