ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 10 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 32 ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 และบัณฑิต รุ่นที่ 46  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกำหนดวันฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  

          แต่เนื่องจากประเทศไทยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อให้การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงขอเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ส่วนกำหนดวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ยังคงเป็นกำหนดการเดิม

คลิกดูรายละเอียด >>  กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว

dpu

dpu

dpu

dpu