CIBA ร่วมกับ CLEO จัดคลาสเรียนสุดพิเศษ CLEO STARTUP 101

CIBA ร่วมกับ CLEO จัดคลาสเรียนสุดพิเศษ CLEO STARTUP 101  

          วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ นิตยสาร  CLEO จัดคลาสเรียนสุดพิเศษ CLEO STARTUP 101 ในงาน CLEO ON CAMPUS 2018 โดยมีนักธุรกิจชื่อดัง คุณป๊อป พลภัทร ทรงธัมจิตติ Co-Founder และ Chief Marketing Ofcer (CMO) จาก Getlinks คุณติ่มซำ อภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Business Directer & Co-Founder จาก AIRPORTELs และ คุณสิ สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ Co-Founder และ Chief Executive ofcer (CEO) จาก U Drink I Drive  ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงพร้อมให้ความรู้สุดอินเทรนด์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกบูธให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกอีกมากมาย จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

DPU

DPU

 

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU