นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จัดเวทีเสวนา “การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล”

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จัดเวทีเสวนา การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

            คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” โดยวิทยากรชำนาญการ ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร) มานะสันต์ สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง และอาจารย์ชวิน อุ่นภัทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการเสวนาดังกล่าว จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น วิธีการ และเงื่อนไขในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อประกอบธุรกิจ ตลอดจนการกำหนดแนวทางการคุ้มครองประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลและผู้ใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU