ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนา Why OKRs คว้า Dan Montgomery สุดยอดกูรูด้าน OKRs ให้ความรู้เจาะลึก

DPU Praxis Center

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนา Why OKRs คว้า Dan Montgomery สุดยอดกูรูด้าน OKRs  ให้ความรู้เจาะลึก

          ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า Dan Montgomery  สุดยอดกูรูด้าน OKRs ผู้ให้คำปรึกษาชั้นแนวหน้าให้กับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา และผู้บริหารองค์กรเทคโนยีชั้นนำของไทยใช้ OKRs นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมให้ความรู้แบบเจาะลึก ในงานเสวนา Why OKRs? โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

          ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิทยาลัยวิทยาลัยบริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยว่า เนื่องจากวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการทำงานตามวัตถุประสงค์ (Objectives and Key Results: OKRs) กำลังมาแรงในขณะนี้ โดยมีองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลกหันมาใช้ OKRs เพื่อทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จได้อย่างไร้ขีดจำกัด ศูนย์ DPU Praxis Center มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล็งเห็นความสำคัญของการนำ OKRs มาใช้ในการพัฒนาองค์กร จึงกำหนดจัดเสวนาในหัวข้อ  Why Objectives and Key Result (OKRs) Should replace KPIS ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน สร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นทีมผ่านเครื่องมือการวัดผลการดำเนินงานแบบ  OKRs

          “ครั้งนี้ได้เชิญ Mr. Dan Montgomery ผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของโลกด้าน Agile Strategies และ OKRs และยังเป็นผู้แต่งหนังสือ “START LESS, FINISH MORE, Building Strategic Agility with Objectives and Key Result พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำทั้ง ดีเทค บิลค์วันกรุ๊ป และ DPUX ที่ได้ใช้ OKRs แบบเจาะลึก” ดร.พัทธนันท์กล่าว

          ด้วยเหตุที่ OKRs มีความน่าสนใจ เนื่องจากกระบวนการทำงานในแบบ OKRs จะกำหนดวัตถุประสงค์จำนวนน้อยและกำหนดเฉพาะที่จำเป็นจะต้องทำจริงๆ ก่อน โดยคนระดับการทำงานเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง เป็นการกำหนดจากล่างสู่บน ซึ่งจะทำให้เห็นปัญหาที่แท้จริงและร่วมกันคิดและร่วมลงมือแก้ไขปัญหา นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม อันจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในที่สุด

          การเสวนาครั้งนี้จึงเหมาะสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาและปรับตัวเองให้สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร เพื่อสู้กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างฉับพลันในยุคดิจิทัล โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.065-594-9955 email: praxis@dpu.ac.th

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center

DPU Praxis Center