อบอุ่น ยิ่งใหญ่...พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

       dpu

       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วม พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ทุกวิทยาลัย / คณะ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู

dpu

dpu

          พิธีไหว้ครูเริ่มด้วย ขบวนตัวแทนนักศึกษาของแต่ละวิทยาลัย / คณะ นำพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าสู่ห้องพิธี จากนั้นประธานในพิธีได้ทำการเจิมพระคัมภีร์ และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น พร้อมมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์  รองชนะเลิศอับดับ2 ได้แก่ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทยเมนต์เทคโนโลยี (ANT)

dpu

dpu

dpu

dpu

           จากนั้นนักศึกษาทั้งหมดร่วมกันร้องเพลง “พระคุณที่สาม” “คนดีคนเก่ง” และ “ม่วง-ฟ้าสถาบัน” นำขับร้องโดย ชมรมคอรัส ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu