DPU ชวนครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น”รุ่นที่ 2

อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น รุ่นที่ 2

DPU ชวนครูอาจารย์ ร่วมโครงการ “อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น”รุ่นที่ 2

          คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น สำหรับครูอาจารย์และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 พบกับการบรรยายพิเศษ “กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญาและระบบกฎหมายไทย” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นเป็นบรรยายด้วยหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ทำอย่างไรเมื่อครูต้องไปศาล, กฎหมายเกี่ยวกับความผิดในทางอาญาของเด็กและเยาวชนที่ควรรู้ และปิดท้ายด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง ไปศาลอย่างไรไม่ให้เครียด โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายให้กับครูอาจารย์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นใน วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

           เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-954-7300 ต่อ 713, 641, 661