คณะศิลปศาสตร์ ชวนผู้สนใจลงคอร์ส “เก่งอังกฤษได้แน่ แค่รู้หลักไวยากรณ์”

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจเข้าอบรมภาษาอังกฤษ “เก่งอังกฤษได้แน่ แค่รู้หลักไวยากรณ์” เรียนสนุก เข้าใจง่าย สอดแทรกเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC และ Reading Part เพื่อเสริมความมั่นใจในการสอบ โดยอบรมจำนวน 6 ครั้ง เริ่มคอร์สตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 เรียนเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.00 น. ค่าเรียนเพียง 1,000 บาทเท่านั้น  

          ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 8 หรือโทร. 02-954 7300 ต่อ 108

dpu